Xu hướng thời trang

Tôi không thể đợi…

Bộ sưu tập Xuân Hè mới đại diện cho tuổi trẻ, đồng thời là nét thanh lịch của một sự hiện đại không thể chờ đợi. Các bài báo nêu bật nghiên cứu đã được thực hiện trong việc xác định màu sắc phù hợp cho bản in phù hợp, từ các chủ đề hoa lá đến các chủ đề trừu tượng hơn để hoàn thiện phạm vi với sự sang trọng của bản in cho các mục đích sử dụng cụ thể.
Bộ sưu tập cũng giới thiệu các mặt hàng mới trên cơ sở thử nghiệm, các đề xuất được cải tiến và sẵn có cũng nhờ sự hợp tác chặt chẽ với khách hàng.

Back to top button