Phụ kiện thời trang

TÌM HIỂU GIÁ BÁN

TÌM HIỂU GIÁ BÁN
Tròng kính là sản phẩm đặc thù về sức khỏe, có nhiều lựa chọn tùy thuộc vào độ mắt, yêu cầu về tính năng và thẩm mỹ của người sử dụng nên sẽ có nhiều mức giá khác nhau. Bạn có thể tham khảo thêm giá các sản phẩm ở bên dưới.

TRÒNG KÍNH ĐƠN TRÒNG

AMO
Từ 280,000VND/cặp

CRIZAL ALIZE UV
Từ 768,000VND/cặp

CRIZAL SAPPHIRE
Từ 998,000VND/cặp

CRIZAL PREVENCIA
Từ 1,238,000VND/cặp

EYEZEN CRIZAL
Từ 1,728,000VND/cặp

CRIZAL TRANSITIONS
Từ 1,880,000VND/cặp

TRÒNG KÍNH ĐA TRÒNG

SMART-LENS
Từ 1,480,000VND/cặp

ESPACE
Từ 2,480,000VND/cặp

ADAPTAR
Từ 3,180,000VND/cặp

VARILUX LIBERTY
Từ 3,880,000VND/cặp

VARILUX COMFORT
Từ 5,580,000VND/cặp

VARILUX PHYSIO
Từ 10,200,000VND/cặp

VARILUX S-SERIES
Từ 12,300,000VND/cặp

ĐA TRÒNG TRANSITIONS (SMART LENS)
Từ 2,980,000VND/cặp

TÌM CỬA HÀNG!

Back to top button