Xu hướng thời trang

Nhà máy thuộc da Ý mới được mua lại gần đây của ISA TanTec đã đạt giải Bạc LWG

Trong 2018, với tư cách là một nhóm thuộc da bền vững, ISA đang kỷ niệm 15 kỷ niệm năm thành lập LITE ( L ow I mpact T o the E nosystem) Thương hiệu. Nhóm đã ghi nhận mức tiết kiệm năng lượng hàng năm hơn 107, 187, 000 Kwh và lượng nước tiết kiệm trung bình hàng ngày trên 2, 375, 000 lít trong số các cơ sở của nó trong một năm.

Ngoài giải LWG Bạc của Scabrenta, tập đoàn thuộc da ISA đã nhận được giải LWG Vàng cho Heshan TanTec (Trung Quốc) và Saigon TanTec (Việt Nam) và một giải LWG Bạc cho Mississippi TanTec (Mỹ). Kết quả củng cố cam kết liên tục của nhóm đối với sự xuất sắc và bền vững về môi trường cũng như trách nhiệm xã hội trong ngành công nghiệp thuộc da.

Back to top button