Xu hướng thời trang

Aimpes trở thành Assopellettieri

“Trong ba năm qua, nhiều hoạt động đã được thực hiện bởi Hiệp hội của chúng tôi , đầu tiên và quan trọng nhất, nó đã trở thành thành viên sáng lập của Confindustria Moda. Con đường phải được hoàn thành ở bước cuối cùng: đoạn tuyệt với một số quá khứ và phát triển một con đường mới nhờ một cái tên dễ nhớ, dễ hiểu và phù hợp với những hiệp hội đạo đức nhất của Confindustria , ”Chủ tịch hiệp hội Riccardo Braccialini, nhận xét trong năm thứ ba tại vị. ) và quốc tế hóa của nó thông qua dự án “Mipel Tailor Made”, bao gồm ba giai đoạn chính: một buổi chạy roadshow tại Tokyo vào ngày 2 tháng 7 2018 ( một ngày trước ModaItalia), Mipel vào tháng 9 (16 – 19) và Seoul, Hàn Quốc, với phiên bản thứ năm của “Mipel Leathergoods Showroom”. Các số liệu tích cực cho thị trường hàng da 2017 cũng được công bố trong cuộc họp: kim ngạch trong lĩnh vực này vượt 7 tỷ với kim ngạch xuất khẩu là 7,4 tỷ euro ( + 13. 2% so với năm trước) và cán cân thương mại dương gần 4,7 tỷ euro.

Back to top button